เหล้าดอง ลำไย

เหล้าดอง-ลำไย
เหล้าดอง-ลำไย

สมุนไพรดองเหล้า

https://th.wikipedia.org/