เหล้าดองตุ๊กแก

เหล้าดองตุ๊กแก

สมุนไพรดองเหล้า

https://th.wikipedia.org/